Współpraca ze Szkołą Muzyczną

Adam Szumowski

w Jeleniej Górze W miarę naszych możliwości pomagamy przy zakupie instrumentów muzycznych wyższej, koncertowej klasy dla szczególnie uzdolnionej młodzieży.
 W 2016 roku uczennicy SM sponsorowaliśmy wyjazd na międzynarodowy konkurs w Sztokholmie gdzie zajęła II miejsce.