ZOSTAŃ CZŁONKIEM ROTARY CLUB KARPACZ KARKONOSZE !!!

Adam Szumowski

członkami Clubu mogą zostać kobiety i mężczyźni którzy z dobrej woli chcieli by pracować na rzecz lokalnej społeczności, często poświęcając swój wolny czas i środki finansowe.
Nasz Club nie ma celów ideologicznych, politycznych i religijnych. Otwarci jesteśmy na przedstawicieli każdej rasy, kultury i wyznania.
Aby dowiedzieć się więcej o RC Karpacz Karkonosze prosimy o kontakt nowaczynski@ potok.karpacz.pl