O nas

Adam Szumowski

Charter Rotary Club Karpacz Karkonosze miał miejsce w pięknej sali Politechniki w Cieplicach 28 października 2006 roku, w obecności wielu gości i przyjaciół z innych Klubów Rotary w Polsce.
Od 2012 /?/ roku nasz Club jest pierwszym klubem rotariańskim w Polsce prowadzącym działalność gospodarczą.
Wypracowane środki finansowe zgodnie ze statutem przekazujemy w całości na działalność charytatywną. Beneficjentem naszej pomocy jest lokalna społeczność a w głównej mierze dzieci i młodzież.
Tematem naszych cotygodniowych spotkań są często sprawy związane z naszą działalnością gospodarczą, ale też ma miejsce wymiana osobistych doświadczeń, zdarzenia kulturalne i towarzyskie oraz wizyty i prelekcje zaproszonych ciekawych gości. Chętnie uczestniczymy w wydarzeniach sportowych i kulturalnych naszego regionu i ciekawych inicjatywach społecznych - których sami często jesteśmy animatorami...
W Clubie działamy społecznie i jesteśmy organizacją " non profit ".
Podobnie jak inne rotariańskie kluby na świecie działamy ponad podziałami ideologicznymi, politycznymi i religijnymi.